Tekstwijzigingen/amendementen

Op zaterdag 25 juni hebben bewoners, organisaties, politieke partijen, etc hun gewenste tekstwijzigingen toegelicht en in stemming gebracht. Dit alles gebeurde onder het voorzitterschap van burgemeester Lucas Bolsius. De procedure leest u hier. De uitkomst van de stemming leest u hier (lijst 1) en hier (lijst 2).

Groenvisie-2512

De volgende amendementen zijn ingeleverd en instemming gebracht:

 1. Pagina 0 Algemeen door Fokke de Jong
 2. Pagina 0 Technische tekstcorrecties
 3. Pagina 1 titelpagina door Wendy van Offeren Bomenstichting
 4. Pagina 2 De Groenvisie-Sofie staat voor méér dan de burger alleen door Wendy van Offeren Bomenstichting
 5. Pagina 3 Amersfoorters maken de stad groener door Dini Teunis
 6. Pagina 3 Amersfoorters schreven een Groenvisie door Dini Teunis
 7. Pagina 5 Dank aan al het mooie groen door Dini Teunis
 8. Pagina 5 Groenste stad door Astrid Janssen GroenLinks
 9. Pagina 5 Uitdagingen groen blauwe structuur door Astrid Janssen GroenLinks
 10. Pagina 6 bijdrage ambtenaren door Dini Teunis
 11. Pagina 6 en 7 Status Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur vergeten te vermelden door Wendy van Offeren Stichting Heiligenbergerbeekdal
 12. Pagina 6 kaders groenvisie door Wendy van Offeren Bomenstichting
 13. Pagina 6 Positionering groenvisie door Astrid Janssen GroenLinks
 14. Pagina 6 Startbijeenkomst breed gemobiliseerd door Wendy van Offeren Bomenstichting
 15. Pagina 7 Afweging groen bij besluiten door Olav-Jan van Gerwen IVN
 16. Pagina 7 de jeugd als doelgroep door Olav-Jan van Gerwen IVN
 17. Pagina 10 profijt door waarde natuur door Dini Teunis
 18. Pagina 11 beheer Elisabeth Groen door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 19. Pagina 11 beweging naar mede-eigenaarschap door Astrid Janssen GroenLinks
 20. Pagina 11 Elisabeth Groen als pilot door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 21. Pagina 11 Verscheidenheid in betrokkenheid door Roelie Norp
 22. Pagina 11-12 Mede-verantwoordelijkheid door Kees de Heer schrijver Groenvisie
 23. Pagina 12 Groene achterstandswijk door Dini Teunis
 24. Pagina 12 Invasieve exoten door Kees de Heer schrijver Groenvisie
 25. Pagina 12 Medezeggenschap wijktuinmannen door Kees de Heer schrijver Groenvisie
 26. Pagina 12 Spelregels door Astrid Janssen GroenLinks
 27. Pagina 12 Wijktuinmannen door Wytse Dassen D66
 28. Pagina 13 Afwijken van de kaders door Raad en College door Roelie Norp
 29. Pagina 13 Animo bij burgers door Olav-Jan van Gerwen IVN
 30. Pagina 13 Conflict regelgeving door Roelie Norp
 31. Pagina 13 Eindverantwoordelijkheid door Olav-Jan van Gerwen IVN
 32. Pagina 13 gebruik kennis burgers bij coproductie door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 33. Pagina 13 Gebruik kennis organisaties 1 door Olav-Jan van Gerwen IVN
 34. Pagina 13 investeren in draagvlak door Roelie Norp
 35. Pagina 13 samenwerking met bedrijfsleven door Olav-Jan van Gerwen IVN
 36. Pagina 14 samenwerken gemeente en bewoners door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 37. Pagina 17 rol bewoners bij inrichting en beheer door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 38. Pagina 18 Gebruik kennis organisaties 2 door Olav-Jan van Gerwen IVN
 39. Pagina 18 Grote parken door Dini TeunisPagina 18 Kennis opdoen door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 40. Pagina 21 Criteria voor buitenruimte door Astrid Janssen GroenLinks
 41. Pagina 21 Kanoën op de Heiligenbergerbeek door Gert Lodewijk
 42. Pagina 21 Kanovaren Heiligenbergerbeek door R. Luchtenveld
 43. Pagina 21 Voldoen aan de ambitie natuur behouden en versterken in de ecologische verbindingszone Heiligenbergerbeek door Wendy van Offeren Stichting Heiligenbergerbeekdal
 44. Pagina 23 De status van de genoteerde Geluiden uit de stad, voor de stad door Wendy van Offeren
 45. Pagina 23 Tuinen van Verbinding door J. v.d. Meer Stichting Tuinen van Verbinding
 46. Pagina 25 Volkstuinen door Noelle Sanders D66
 47. Pagina 26 Elisabeth-terrein is Elisabeth Groen door Lia Bouma Stichting Elisabeth Groen
 48. Pagina 28 lokale lasten en weersbestendigheid door Jeannette Schreurs Niek Roozen landschapsarchitecten
 49. Pagina 30 Alliantie door Jeannette Schreurs Niek Roozen landschapsarchitecten
 50. Pagina 31 weersbestendige oplossingen door Jeannette Schreurs Niek Roozen landschapsarchitecten
 51. Pagina 32 groen bij ruimtelijke ontwikkeling door Maureen Schonewille
 52. Pagina 32 Groenblauwe dooradering en belastingkorting door Jeannette Schreurs Niek Roozen landschapsarchitecten
 53. Pagina 32 klimaatgeluiden uit de stad door Jeannette Schreurs Niek Roozen landschapsarchitecten
 54. Pagina 32 lokale lasten door Kees de Heer schrijver Groenvisie
 55. Pagina 34 De geuite wensen rond regels voor bomen door Wendy van Offeren Bomenstichting
 56. Pagina 34 Onderwerpen van discussies rond bomen van de laatste jaren door Wendy van Offeren Bomenstichting
 57. Pagina 37 Rekening houden met wensen i.p.v. aan draagvlak werken door Milieudefensie Amersfoort
 58. Pagina 37 wetgeving schaduwzijden bomen door Ingrid Oldenborger
 59. Pagina 38 Informatievoorziening via publicatie kapaanvraag-vergunning door Wendy van Offeren Bomenstichting
 60. Pagina 39 Groen bij actualiseren van beleid en nieuw beleid door Maureen Schonewille
 61. Pagina 40 Communicatie groengroepen door Roelie Norp
 62. Pagina 41 Groene burgers door Olav-Jan van Gerwen IVN
 63. Pagina 41 Groene voertuigen door Olav-Jan van Gerwen IVN
 64. Pagina 41 Van visie naar uitvoering door Hans Wessels Werkgroep Hart-voor-de-Berg
 65. Pagina 42 Nulmeting door Han Gerlings
 66. Pagina 43 Financiële consequenties door Olav-Jan van Gerwen IVN
 67. Pagina 43 ombuigingen budgetten door Maureen Schonewille

Lees hier welke amendementen aangenomen zijn [nog invoegen]