Documenten

Startbijeenkomst 30 januari 2015

Gemeenteraad:

Themabijeenkomsten:

1. Klimaatbestendigheid:

2. Ecologie-natuurwaarden-biodiversiteit:

3. Bomen 

4. Recreatief groen

5. Eetbaar groen 

6. Groen beheer

7. Water

Beleidsdocumenten van de gemeente Amersfoort:

Begint u een eigen groeninitiatief? Kijk hier voor wat tips.