Projectgroep

De projectgroep heeft als doel dat er een Groenvisie moet komen. De groep houdt zich bezig met het proces om te komen tot de Groenvisie en is samengesteld uit deelnemers vanuit de gemeente, raadsleden en belangengroepen.

In de Projectgroep Groenvisie nemen deel:
 • Guido van Beek (G1000 themagroep ‘Keigroen Samendoen!’)
 • Wytse Dassen (raadslid D66)
 • Mariette Den Hartog (SGLA)
 • Clarine Jansen (gemeente Amersfoort)
 • Astrid Janssen (raadslid GroenLinks)
 • Rob Molenkamp (raadslid SP)
 • Wendy van Offeren (Klankbordgroep Groenbeleid)
 • Niko Paap (gemeente Amersfoort)
 • Maureen Schonewille (bewoner)
 • Dini Teunis (bewoner)
 • Iris Cockx (bewoner)

Om de onafhankelijkheid in het schrijfproces te controleren, neemt de projectgroep niet deel aan het daadwerkelijke schrijven van de visie. Er is een onafhankelijk bureau ingeschakeld die de Groenvisie op stelt. Een bestuurlijke klankbordgroep, bestaande uit raadsleden en de wethouders, kijken mee met het proces en geven tips en aandachtspunten mee aan de projectgroep Groenvisie.Tevens is een onafhankelijk redactieteam opgericht die inhoudelijk bekijkt of de Groenvisie voldoet aan 1) de kaders van de gemeenteraad en 2) recht doet aan al datgene dat is opgehaald in de stad.