Visie op recreatief groen (klik hier)

Klik hier om mee te schrijven. (het document opent in een ander venster)

Impressie themabijeenkomst Recreatief groen (25 maart)

Tijdens de bijeenkomst over recreatief groen hebben circa 20 Amersfoorters, waaronder inwoners, ambtenaren, organisaties en raadsleden samen nagedacht over de kansen en bedreigingen rondom dit thema.  Zij dachten in groepjes na over wandelen, sporten, vissen, beleving van groen, gezondheid, educatie, etc. Wat zijn de belangrijke recreatieve gebieden en waar zijn de verbindingszones? Honden en recreatie, zonering. Hoe bevorder je recreatie in het groen? Welke mogelijkheden zijn er? Welke daarvan zijn kansrijk en hebben impact? Wat zijn de principes die we ten aanzien van recreatief groen zouden moeten hanteren? De opbrengst van de avond is samengevat in een impressie. Bekijk hier de impressie en zie of u zich hierin kunt vinden.

Schrijft u ook mee aan de visie?

De Groenvisie gaat over heel Amersfoort en over alle thema’s. We starten echter met een visie per thema. Dit willen we graag in coproductie met de stad schrijven via deze website. Het is een experiment en vraagt van iedereen zorgvuldigheid en inzet. Via onderstaande link komt u op een aparte pagina (google docs). Hierin kunt naar gelieve de tekst aanvullen en/of wijzigen. Het staat u vrij om nieuwe hoofdstukken toe te voegen of om plaatjes te uploaden ter illustratie (beelden zeggen vaak meer dan woorden).

In april/mei wordt de opbrengst via deze website geredigeerd en samengevoegd met de andere thema’s. Het idee is om tijdens een grote bijeenkomst alle themavisies tegelijk te bespreken. Daar waar tegenstrijdigheden blijken tussen de thema’s wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Als de Groenvisie definitief is wordt het ter inzage gelegd en heeft iedereen nogmaals de kans om zijn reactie te geven. Uiteindelijk wordt het aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Klik hier om mee te schrijven. (het document opent in een ander venster)

klik hier voor nog meer achtergrond informatie, zoals bestaande beleidsstukken en inspiratievoorbeelden.